Welkom bij Geboortezorg Bijeen

» Home
Geboortezorg Bijeen is een verloskundig samenwerkingsverband van geboortezorgprofessionals. Bij onze coöperatie gaat het om integrale geboortezorg met andere woorden: dat naast fysieke ook de psychosociale en maatschappelijke aspecten in onderling samenhang bij de zorg worden betrokken. Tevens is onze zorg voortdurend afgestemd op de laatste stand der kennis op dit terrein.
 
Bijeen is in beweging......
 
De site is under construction 

 

© Copyright 2016-2019 - Geboortezorg Bijeen - Website: Best Reclamestudio