Maatschappelijke veranderingen zorg

» Visie » Kanteling

Kanteling

In Nederland vinden ingrijpende en onomkeerbare veranderingen plaats. Ook in de zorg. Veel maatschappelijke systemen kantelen. Oude waarden zoals economisch rendement en winst op kortere termijn worden ingewisseld voor duurzaamheid. We gaan van aanbod- naar vraaggericht werken, van centrale naar decentrale sturing en van regisseren naar faciliteren. Ook in de (geboorte)zorg.

 

Juist de geboortezorg is onderhevig aan deze grote veranderingen. Politieke wensen en marktwerking maar ook nieuwe inzichten, wetenschappelijk ontwikkelingen, maatschappelijke veranderingen en financiële verschuivingen. Deze veranderingen hebben ertoe geleid dat de eerstelijnszorgprofessionals hun ondernemingen en visie op elkaar hebben afgestemd en zij zich hebben gebundeld in de coöperatie Geboortezorg Bijeen. Geboortezorg die aangeboden wordt vanuit een moderne gedecentraliseerde vertrouwde samenwerking en veiligezorg voor moeder en kind. 

 

Menselijke waarden 

We moeten terug naar de menselijke waarden zowel intercollegiaal, zorginhoudelijk als qua bekostiging. Het gezamenlijk, vanuit het oogpunt van de zwangere door mét de zwangere, de geboortezorg van onderop te regelen in plaats van bovenaf te besturen. Een moderne Geboortezorg Bijeen waarbij de vrouw centraal staat en de zorgverleners in hun kracht, waarbij de bestuurlijke organisatorische kille waarden als zorgefficiency en zorgrendement plaats maken voor duurzame, veilige, vrouwvriendelijke én betaalbare geboortezorg.

 

De mens staat centraal

Dit houdt onder meer in dat de specifieke eerstelijnsverloskundige zorg zorgvuldig met aandacht gegeven kán worden omdat de factor tijd van ondergeschikte waarde is. De kwaliteit van de geboden zorgtijd staat voorop en laat de vrouw daardoor centraal staan.

 

Samenspraak

Het vormgeven van samenwerken en het inrichten van zinnige en zuinige zorg is een complex proces. Samenspraak met de zwangeren en goede wisselwerking met netwerkpartners en zorgverzekeraars is onontbeerlijk. Alle zorgprofessionals aangesloten bij Geboortezorg Bijeen zijn zich hiervan bewust en leveren hun bijdrage aan een innoverende nieuwe geboortezorg.

 

De zorg staat op het punt een nieuw tijdperk te betreden. Een tijdperk waar de mens en de zorgprofessionals zelf de 'zorgsamenleving' gaan organiseren. De geboortezorg in Nederland zal veranderen en de menselijke maat terugkomen voor zowel de zorgvragende als zorggevende. Een menselijke maat die recht doet aan verschillen die er bestaan tussen mensen, recht doet aan verschillen tussen zorgverleners, aan eenvoud en transparantie van omgevingen en moderne geboortezorg netwerken (fysiek, sociaal, organisatorisch, bestuurlijk en financieel) Niet autoritair, bureaucratisch of megaschalig.

© Copyright 2016-2023 - Geboortezorg Bijeen - Website: Best Reclamestudio