Doelen

» Visie » Doelen

Geboortezorg Bijeen zorgprofessionals hebben zich als doel gesteld de kwaliteit van de verloskundigezorg en de samenwerking tussen de geboortezorgprofessionals te optimaliseren.

 

Geboortezorg Bijeen vormt een aanspreekbare eerstelijns geboortezorg organisatie voor;

  • Zorgverzekeraars en gemeenten;
  • Andere zorgverleners in de geboortezorg;.

Wij bieden ondersteuning aan eerstelijnsverloskundepraktijken en delen de expertise op het gebied van integralezorg en integralebekostiging.

 

Decentraliseren van de geboortezorg

De laagdrempelige geboortezorg in de wijk, dichtbij de zwangere, moet onveranderd blijven. De thuisbevalling en de fysiologie moet thuis geboden kunnen worden. De zorgvuldig geboden verloskundigezorg dicht bij de zwangeren wordt in de verloskundige huispraktijken het best geborgd. 

 

Verloskundige zorg op basis van evidence

Wetenschappelijk onderbouwd verloskundig handelen heeft prioriteit bij Geboortezorg Bijeen. Nieuwe inzichten in de geboortezorg op basis van evidence zullen worden doorgevoerd en verder worden ontwikkeld in de visie, werkwijze en samenwerkingsafspraken van Geboortezorg Bijeen. Zowel qua integralezorg-de zorginhoudelijke (interventies) als de integralebekostiging-organisatorische aspecten van de (eerstelijns)verloskunde.

 

De verloskundige biedt continuïteit van zorg in het traject van voor- tijdens tot na de bevalling. Zij is specialist in het geven van preventieve gezondheidsvoorlichting en informatie op het gebied van voor de zwangerschap, de zwangerschap, de geboorte, de bevalling en borstvoeding. Samen met- en voor de vrouw behoudt zij het overzicht tussen de samenwerkende zorgprofessionals. Als geen ander weet zij de continuïteit van het te belopen zorgpad voor de vrouw uit te stippelen als ook continuïteit van zorg te geven. Hierdoor worden onnodige interventies voorkomen. De verloskundigezorg stimuleert de zelfredzaamheid van de vrouw en is daarmee van invloed op de gezondheid van de vrouw en haar omgeving. Vanuit deze overtuiging wil Geboortezorg Bijeen de organisatie van zorg rondom zwangerschap en geboorte verloskundig gestuurd maken en de eventueel noodzakelijke medische specialistische zorg zien als interventie gerichte geneeskunde. 

 

Verloskundige 'in the lead' bij integrale zorg

De beroepsorganisaties van verloskundigen uit Engeland, Zweden, Duitsland en Nederland werken aan een gezamenlijke implementatie van het zorgmodel ’Midwifery led continuity of care’. Bij dit zorgmodel staat de verloskundige aan het roer als ‘casemanager’ of eerste verantwoordelijke in het zorgproces. Uit de Cochrane review blijkt dat de meest positieve resultaten voor zowel moeder en kind ontstaan bij het midwifery-led care zorgmodel.

Vrouwen hebben positievere ervaringen en zijn tevredener als de verloskundige verantwoordelijk is voor het gehele geboorteproces: van zwangerschap tot bevalling en de kraamperiode. Dat blijkt uit de Cochrane review; een internationaal systematisch literatuurondezoek van 13 internationale studies waar maar liefst 16.242 zwangeren aan deelnamen.

Het onderzoek laat zien dat als de verloskundige ‘in charge’ is, het aantal spontane natuurlijke (vaginale) bevallingen toeneemt, er minder ruggenprikken zijn (epiduraal anesthesie), minder kunstverlossingen (vacuumextractie) en er worden minder knippen gezet. Ook is er minder kans op vroeggeboortes, één van de oorzaken van perinatale sterfte in Nederland. Deze review laat zien dat bij de invulling van integrale geboortezorg de eerste verantwoordelijkheid bij de verloskundige moet liggen. Dit is in het belang van de zwangere die het liefste continue zorg wil dicht in de buurt.

Dit betekent niet dat gynaecologen onbelangrijk zijn. Integendeel: midwife-led care kan alleen samen met gynaecologen, kinderartsen en ketenpartners vormgegeven worden. Voor Geboortezorg Bijeen is een soepele samenwerking tussen de verschillende beroepsgroepen daarbij een vereiste.

De uitkomsten laten zien dat in Nederland de verloskundige zorg aan vrouwen met een laag of medium risico op deze manier versterkt kan worden. Daarnaast is het mogelijk ook doelmatiger als de verloskundige in charge is en heeft het - zo blijkt nu uit dit onderzoek- positieve uitkomsten als resultaat. Natuurlijk blijft altijd een kleine groep zwangeren, vanwege een sterk verhoogd risico of complexe ziektegeschiedenis, onder behandeling bij de gynaecoloog.

 

Midwife-led care: verloskundige aan het roer

Uit de Cochrane review blijkt dat de meest positieve resultaten voor zowel moeder en kind ontstaan bij het midwife-led care zorgmodel: de verloskundige aan het roer als eerste verantwoordelijke in het zorgproces. Zij zorgt voor de continue begeleiding en blijft bij de zwangere gedurende de bevalling. Wanneer nodig consulteert of verwijst de verloskundige de zwangere naar de gynaecoloog. Het midwife-led care model kent – zo blijkt uit onderzoek - geen negatieve effecten. De Cochrane review laat zien dat de gezondheidsuitkomsten voor moeder en kind met dit model positiever zijn dan wanneer de zorg in handen was van de gynaecoloog of huisarts (medical-led care), zoals in veel landen in de wereld het geval is. Ook zijn de resultaten beter dan waar de verantwoordelijkheid van de zorg wordt gedeeld door meerdere zorgverleners (shared-care). 

© Copyright 2016-2023 - Geboortezorg Bijeen - Website: Best Reclamestudio