Eerstelijns Verloskundigen

» Midwifery sience » Ons verloskundig systeem

Uniek verloskundig systeem

In Nederland hebben we een uniek verloskundig systeem. Verloskundigen gaan uit van het natuurlijke proces van zwangerschap en geboorte (fysiologie), vrouwen kunnen (in principe) zelf kiezen waar ze bevallen én verloskundigen werken zelfstandig.

 

Voordelen Nederlands verloskundig systeem

Verloskundigen in Nederland zijn ervoor opgeleid om zwangerschap en bevalling te behandelen als een normaal en natuurlijk gegeven. Zij zorgen ervoor dat er tijdens de zwangerschap en bevalling geen onnodige medische ingrepen plaatsvinden. Dit geldt voor alle verloskundigen.

 

Het Nederlandse systeem is doorontwikkeld, zinnig, laagdrempelig en zuinig. Eerstelijns verloskundigen zijn de poortwachter van de geboortezorg: zij coördineren en bewaken het zorgproces. Zij bewaken de fysiologie en zorgen voor continue goede en veilige begeleiding tijdens de zwangerschap en geboorte. Aangevuld met specialistische zorg als dat nodig is. Dat voorkomt onnodig medicaliseren, onnodige ingrepen en in het verlengde daarvan onnodige zorgkosten. Verloskundigen gaan uit van afwachtend beleid waarbij 'veilige zorg' voor moeder en kind op de voorgrond staat. Dit doen zij om de vrouw zo optimaal mogelijk te begeleiden. En niet –wat soms wordt beweerd- vanwege financiële beweegredenen. Integendeel: verloskundigen zetten in op een optimale begeleiding waarbij de ervaring van de vrouw centraal staat. Als er iets aan de hand is met de moeder of de baby, dan sturen zij de zwangere door. Het gaat verloskundigen te allen tijde om de beste zorg voor moeder en kind

 

De voordelen op een rij:

  • Als er geen risico's zijn, kunnen vrouwen kiezen waar ze willen bevallen: thuis, in een kraamhotel of in het ziekenhuis (poliklinisch)
  • Zwangerschap en bevalling worden zoveel mogelijk benaderd als normale gebeurtenissen (fysiologische benadering-  geen pathologische)
  • In het geval van een medische indicatie wordt de vrouw begeleid door de gynaecoloog, de klinisch verloskundige en eventueel de arts-assistent in het ziekenhuis. Welke zorgverlener de vrouw begeleidt, hangt af van de medische indicatie, de wensen (bijvoorbeeld de wens voor medische pijnstilling) en de lokale afspraken
  • Verloskundigen en gynaecologen werken goed samen; bij complicaties krijgt de zwangere vrouw specialistische zorg in het ziekenhuis

 

Afwachtend beleid

Op papier ziet afwachtend beleid – en de zwangere zo lang bij de verloskundige houden - er logisch uit. Maar in de praktijk werkt dat niet zo. Passie is wat verloskundigen drijft en niet geld. Al helemaal niet om iemand langer bij zich te houden, zij krijgen daarvoor niet meer betaald. Als er iets aan de hand is dan sturen verloskundigen door. Verloskundigen staan voor de beste zorg en veilige zorg aan moeder en kind.

 

De verloskundige is specialist in het inschatten van risico’s; zij signaleert tijdig complicaties, overlegt en verwijst wanneer nodig door naar andere specialisten in de keten. De verloskundige neemt de tijd om de behoeften en wensen van de zwangere vrouw te bespreken. Ze kent haar thuissituatie, ze respecteert haar keuzes en neemt samen met de vrouw besluiten om haar te versterken. Het geven van objectieve informatie staat daarbij voorop.

 

Zelfs is het zo dat de meeste verloskundigen langer bij de zwangere blijven als ze wordt overdragen naar het ziekenhuis. Dit doen verloskundigen omdat zij begaan zijn met de vrouw. Vooral als de bevalling anders loopt dan gepland. Voor verloskundigen is essentieel dat de bevallingservaring goed is.

 

Zwangere vrouwen zien de verloskundige als:

  • Deskundig, betrokken en bereikbaar
  • Het eerste aanspreekpunt tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode. De persoon die zorg dichtbij in de buurt levert; informeert en begeleidt

 

Voor Geboortezorg Bijeen zorgprofessionals geldt: "De zwangere moet zich gehoord voelen, zwangerschap en geboorte is een onvergetelijke periode in het leven van de vrouw wat zij de rest van haar leven meedraagt."

 

© Copyright 2016-2023 - Geboortezorg Bijeen - Website: Best Reclamestudio