Welkom bij VZG Geboortezorg Bijeen

» Home
Een baby op komst? Gefeliciteerd! Bij een zorgverlener van de Verloskundige Zorggroep Geboortezorg Bijeen ben je in goede handen. Wij willen je graag begeleiden tijdens je zwangerschap, de bevalling en helpen je graag op weg in de periode daarna. In deze bijzondere tijd staan jij, je partner en je kindje centraal.

 

De Coöperatie Geboortezorg Bijeen is een verloskundig zorggroep in Harlingen, Stiens en Leeuwarden. In de regio Waadhoeke, Leeuwarden, Noardeast en Súdwest Fryslân vind je onze vaste teams van ervaren verloskundigen, echografisten van echoburo Stiens, Harlingen en Piepklein en de kraamverzorgenden van Kraamthuis Friesland. 

Wij begeleiden jou op de manier zoals jij dat wenst. Je kunt op verschillende dagen bij ons terecht. Ook ’s avonds hebben we spreekuur. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars, dus als je een basisverzekering hebt, vergoedt je verzekering onze begeleiding.

 
Bij Geboortezorg Bijeen gaat het om integrale geboortezorg met andere woorden: dat naast fysieke ook de psychosociale en maatschappelijke aspecten in onderling samenhang bij de zorg worden betrokken. Tevens is onze zorg voortdurend afgestemd op de laatste stand der kennis op dit terrein.
 
 

 

© Copyright 2016-2023 - Geboortezorg Bijeen - Website: Best Reclamestudio