Maatschappelijk doel

» Visie » Maatschappelijk doel

Een samenleving in verandering

De politieke en maatschappelijke opgave is om de gezondheidszorg betaalbaar te houden. Een belangrijk instrument hiervoor is het voorkomen van onnodige zorg of overbehandeling door bestuurlijk en professioneel aan te sturen op zuinige en zinnige zorg.  Vertaald naar de keten van zwangerschap en geboorte gaat het om het voorkomen van onnodige medische indicaties en daaruit voortkomende interventies, alsmede om zoveel mogelijk te werken vanuit een eerstelijns perspectief en bekostiging. Op vraaggerichte en veilige zorg voor moeder én kind, het ondervangen van onderbehandeling.

Geboortezorg Bijeen levert een actieve bijdrage aan de discussie over spreiding, concentratie, richtlijnen en protocollen, de ziekenhuisfunctie in de regio met als doel de autonomie van de zwangere te beschermen. De zorgprofessionals hechten aan de keuzevrijheid van de vrouw, aan de kwalitatief hoogwaardige zelfstandig werkende verloskundige en eerstelijns zorgprofessionals waaronder kraamverzorgenden, die samen met de zwangere vrouw inhoud geven aan; de eigen praktijken en organisaties en aan de optimale samenwerking binnen het netwerk geboortezorg. 

 

Zinnige en zuinige zorg

De kwaliteit van de geboden zorg wordt bevorderd door gezamenlijk te werken aan een afname van medicalisering, gebaseerd op het productie en perstatiemodel van het ziekenhuis. De coöperatie Geboortezorg Bijeen versterkt het netwerk geboortezorg, de bestaande samenwerking tussen de eerstelijns verloskundigen, huisartsen, kraamzorg, echografisten, gynaecologen en overige samenwerkende zorgpartners.

 

Geen zorghaast

In onze maatschappij zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk voor toekomstbestendige en mensgerichte zorg waaronder de geboortezorg. Geboortezorg Bijeen zorgprofessionals zijn zich bewust van de kerntaak: onthaaste zorgtijd en het vanuit evidence verlenen van aandachtig vrouwvriendelijk zorg. Niet omdat het moet maar omdat wij zo willen zorgverlenen.

© Copyright 2016-2023 - Geboortezorg Bijeen - Website: Best Reclamestudio