Midwifery sience

» Midwifery sience

Cochrane review

In het onderzoek zijn verschillende zorgmodellen in de geboortezorg (midwifery-led care – medical-led care en shared-care) onder de loep genomen. Maar liefst 13 internationale studies met in totaal 16 242 zwangeren zijn uitgebreid geanalyseerd. De zwangeren hadden zowel lage als hoge risicofactoren ten aanzien van de zwangerschap en bevalling. In alle zorgmodellen is samengewerkt met gynaecologen.

Sandall J, Soltani H, Gates S, Shennan A, Devane D. Midwife-led continuity models versus other models of care for childbearing women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 8. Art. No: CD004667. DOI: 10.1002/14651858.CD004667.pub3.

Podcast
http://www.cochrane.org/podcasts/issue-7-8-july-august-2013/midwife-led-versus-other-models-care-childbearing-women

 

INCAS-2!

INCAS-2 (INtegrated CAre System) is een onderzoek naar integrale geboortezorg. Onder integrale geboortezorg wordt verstaan: zorg die lijnoverstijgend is en rondom de cliënt is georganiseerd. Zorgverleners passen zich aan de zorgvraag van de cliënt aan in plaats van andersom.

Dit moet de kwaliteit en continuïteit van zorg ten goede komen. Door meer continuïteit van zorg zal naar verwachting de kwaliteit van zorg verbeteren, wat vervolgens een bijdrage kan leveren aan de optimalisering van geboortezorg. Meer continuïteit van zorg kan het aantal ernstig zieke baby's en de babysterfte tijdens de zwangerschap en rondom de geboorte verder verlagen. Zes pilot-regio's doen mee aan de INCAS-2 studie; Leiden, Midden-Kennemerland, Amsterdam West, Gouda, Zwolle en AMC/VUmc.

Hoogleraar Midwifery Science Raymond de Vries is verbonden aan de Academie Verloskunde Maastricht.

http://www.av-m.nl/midwifery-science
De vakgroep Midwifery Science heeft als doel om het kennisdomein Midwifery Science verder te ontwikkelen. De vakgroep doet dit door het initiëren en uitvoeren van onderzoek in en rond de fysiologische verloskunde. De resultaten van dit onderzoek zijn noodzakelijk om de zorg voor moeder en kind continu te blijven verbeteren. Het draagt bij aan 'evidence-based' handelen van verloskundigen, waar 'bewijs' uit onderzoeken wordt gecombineerd met ervaringen van verloskundigen én de behoeftes van vrouwen. 

Bijzonder hoogleraar Eileen Hutton is verbonden aan de Academie Verloskunde Amsterdam-Groningen. De afdeling Midwifery Science doet wetenschappelijk onderzoek naar de eerstelijns verloskunde in Nederland om de kennis en kwaliteit van verloskundige zorg te verbeteren.http://www.verloskunde-academie.nl/MidwiferyScience

De Verloskunde Academie Rotterdam zet in samenwerking met het Erasmus MC een Academische Werkplaats op met als doel een betere samenwerking tussen praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs. Evidence based werken, preventieve zorgverlening en ketenzorg staan hierbij centraal. http://www2.hogeschoolrotterdam.nl/eCache/DEF/1/88/868.html

© Copyright 2016-2023 - Geboortezorg Bijeen - Website: Best Reclamestudio