Waar staan wij voor

» Visie » Waar staan wij voor

De relatie tussen zwangeren en hun verloskundige of arts is van grote invloed op de verloskundige uitkomsten en welbevinden van vrouwen

De Geboortezorg Bijeen zorgprofessionals zetten zich gezamelijk in om het fysiologische verloop van zwangerschappen en baringen zo goed mogelijk te faciliteren. 

 

Geboortezorg Bijeen verloskundig geleide zorg

 • Garandeert een gevarieerd zorgaanbod zodat de keuzevrijheid van de vrouw wordt gewaarborgd;
 • Draagt bij aan vraaggestuurde transparante, kwalitatief hoogwaardige en betaalbare geboortezorg;
 • Is wetenschappelijk onderbouwde geboortezorg voor de populatie gezonde zwangere vrouwen;
 • Is wetenschappelijk bewezen en minimaliseert de kans op onnodig en traumatiserende medische ingrepen;
 • Vertegenwoordigt de belangen van de beroepsgroep en die van de zwangeren. 

 

Samenwerkende kracht

Geboortezorg Bijeen versterkt de samenwerking tussen verloskundepraktijken, kraamzorgorganisaties en de verbinding met gynaecologen.

Geboortezorg Bijeen versterkt de bestaande kleinschalige zelfstandige verloskundigen praktijken en kraamzorgorgansiaties, dichtbij de zwangeren. Zij draagt er zorg voor dat de verloskundige zorg op goede wijze aansluit bij de eerste lijn (met name de huisarts), de preventieve gezondheidszorg (met name de GGD, de jeugdgezondheidszorg en de kraamzorg) en de zorg in de tweede lijn, het ziekenhuis.

 

Eerstelijns perspectief

Alle Geboortezorg Bijeen zorgprofessionals werken vanuit een eerstelijns perspectief en bekostiging aan het verbeteren van de geboortezorg door nadruk te leggen op:

 • Veilige zorg;
 • Vrouwvriendlijkezorg;
 • Gezinsgerichtezorg;
 • Het voorkomen van verwijdbare en vermijdbare sterftes;
 • Het voorkomen van onnodige medische indicaties;
 • Het ondervangen van onderbehandeling;
 • Betaalbare geboortezorg c.q. gezondheidszorg;
 • Het verbeteren van de zorg in de gehele geboortzorg keten;
 • Het bieden van ondersteundende dienstverlening aan de verloskundigen praktijken;
 • Het zijn van een aanspreekbare geboortezorg coöperatie voor gemeenten en zorgverzekeraars.

 

Geboortezorg regie

De geboortezorg regie ligt in de unieke transparante relatie tussen zwangere en eerstelijnsverloskundige en de samenwerking met gynaecologen, kinderartsen, psychiaters en psychologen en andere samenwerkende zorgpartners.

De verloskundige overziet het gehele proces van preconceptie tot en met anticoceptie, zwangerschap en geboorte en overziet o.a. ook het klinische deel van de bevalling. Zij kent haar zwangere en kent haar omgeving. De verloskundigen bieden persoonlijk toegesneden toekomstbestendige zorg én nazorg aan iedere zwangere; ook aan de medisch bevallen vrouwen. Zij geven preventieve voorlichting en verzorgen groepsbijeenkomsten zoals 'Public Health training en voorlichting' en ‘Centering Pregnancy’ 

 

Iedere zwangere heeft een eigen verhaal, ieder zwangere telt en elk kind heeft recht op een gezonde start. Daarom werken de geboortezorgprofessionals van Geboortezorg Bijeen samen en in samenwerking met de gynaecologen aan behoud van de fysiologie en het ondervangen van pathologie;  aan veilige vraaggerichte zorg en staat de mens centraal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2016-2023 - Geboortezorg Bijeen - Website: Best Reclamestudio