Kwaliteit

» Deelnemende partijen » Kwaliteit

In de professionele standaard is vastgesteld wat je als verloskundige, echografist en kraamverzorgende aan deskundigheidsbevordering moet doen, om goede kwaliteit van zorg te kunnen bieden.

 

De bij VZG Bijeen aangesloten zorgverleners zijn BIG geregistreerd en voldoen aan gestelde kwaliteitseisen van de KNOV, BO en BEN, zijn WHO UNICEF Zorg voor Borstvoeding certificeerd en staan ingeschreven in kwaliteitregisters en voldoen aan de jaarlijkse bijscholingen. Zij zijn lid van Verloskundig Samenwerkings Verbanden (VSV's) en participeren in ITV's ( intercollegiale toetsing verloskundigen) en het MVO. Zij onderhouden de contacten met de gemeenten en leveren hun bijdrage aan zorgmaatschappelijke relevante ontwikkelingen.

 

Samen met de jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Fryslân richten de verloskundigen zich op een gezonde levenstijl bij de zwangere vrouw. Vanaf de conceptie tot de periode na de geboorte. Zij volgen de gezondheid van de zwangere vrouw en de Friese pasgeborene en stimuleren gezond leven en een positieve start.

© Copyright 2016-2023 - Geboortezorg Bijeen - Website: Best Reclamestudio