Gezondheid 2020

» Preventieve zorg

De opgave van de toekomst

In onze veranderende samenleving is de relatie tussen gezondheid, ziekte en de mens in zijn omgeving bestudeerd en bespreekbaar geworden. Gezondheid wordt omschreven als het vermogen tot aanpassing en zelfredzaamheid bij sociale, fysieke, en emotionele uitdagingen (M.Hubert.) Het heeft geleid tot een opleving van de internationale discussie over de collectieve aspecten van gezondheid. De mens ervaart onvoldoende regie op het eigen leven, de levensverwachting neemt toe.  Deze regie willen wij graag teruggeven.

 

De opgave is; “gezond voelen, zijn en blijven.” 

Verloskundigen signaleren al in het preconceptionele stadium gezondheidsrisico’s. Zij krijgen de vrouwen en gezinnen en kinderen in beeld en betrekken kraamzorg en zorgpartners in het afgesproken Public Health gerichte zorgpad. Verloskundigen (ver)oordelen niet en kijken naar wat de vrouwen en hun omgeving wel kunnen. Zij stimuleren dat de vrouw en haar omgeving zelf initiatieven nemen om de gezondheidsrisico’s te verminderen.

 

Omgevingsgevoeligheid

De op 'gezondheid' gerichte verloskundigen zijn omgevingssensitief en zien het als hun verantwoordelijkheid en zorgverlenende taak hun kwalitatieve bijdrage te geven aan de best mogelijke start voor moeder en kind. Zo houden zij nadrukkelijk rekening met de leefomgeving waarbinnen de individuele zwangere zich bevindt en richten zij zich ook op groepen door middel van groepsvoorlichting en groepsconsulten. Hierdoor wordt de kans op onnodige medische interventies verkleind. Zinnige en zuinig én duurzame zorg met de vrouw centraal.

 

Want verloskundigen ontzorgen waar mogelijk, zorgen waar mogelijk of verwijzen door als nodig.

In het kader van M. Hubert's nieuwe definitie van gezondheid en visie op preventieve zorg, valt de missie van VZG Bijeen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2016-2023 - Geboortezorg Bijeen - Website: Best Reclamestudio