Kernpunten

» Home » Kernpunten

Bij VZG Geboortezorg Bijeen verenigen de eerstelijns zorgverleners kennis en krachten en werken zij aan kwalitatief hoogwaardige geboortezorg. Er is een brede consensus dat er voor samenwerking in het preventieve aanbod een centrale rol ligt bij de vertrouwde eerstelijnszorg.

 

De volgende uitgangspunten zijn leidend:

 • Sterke eerstelijnsgeboortezorg;
 • Bevorderen van de kwaliteit van de geboortezorg;
 • Goed geïnformeerde zwangere; 
 • Doelmatige en veilige geboortezorg gebaseerd op evidenced based verloskunde;
 • Zorginhoudelijke afstemming met gynaecologen;
 • Zorginhoudelijk afstemming met ketenpartners;

 

Op praktijk niveau betekent dat:

 • Behoud van uniciteit, zelfstandigheid en financiële onafhankelijkheid van de verloskundigenpraktijken, echopraktijken en de kraamzorgorganisatie;
 • Behoud van ondernemerschap en de praktijk gebonden AGB;
 • Uitbreiden verloskundige zorg in de regio;

 

Wens van de vrouw:

 • Vraaggerichte zorg in de wijk dichtbij de cliënt;
 • Participerende en in het middelpunt staande cliënt;
 • Thuisbevalling;
 • Preventief geleide verloskundige zorg en kraamzorg;
 • Gezinsgerichte geboortezorg;

 

Vrouwenparticipatie;

 • Proactief werken aan de inhoud van integralezorg:
 • Samen sterk staan in het netwerk geboortezorg en profileren naar stakeholders en cliënten;
 • Individueel geboortezorgplan;
 • Vrouwvriendelijke bejegening;

 

Bestuurlijk;

 • Bevorderen van een optimale sociocratisch bestuurde coöperatie;
 • Multidisciplinaire en lijnoverstijgende samenwerking
 • Continuïteit van zorg door eerstelijn zorgverleners op lokaal en regionaal niveau; 
 

En natuurlijk: 

 • Aandacht voor vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden.
 

Door hun eindverantwoordelijkheid zijn de eerstelijnsverloskundigen de kern van de samenwerking tussen de thuissituatie en het ziekenhuis. 

 

© Copyright 2016-2023 - Geboortezorg Bijeen - Website: Best Reclamestudio