VELO

» Visie » Gezondheidszorg » Aanbevelingen voor betere zorg

Betere zorg, dichtbij de zwangere, tegen lagere kosten. Substitutie kan veel beter met toekomstbestendige eerstelijnszorg (januari 2017) Velo is een samenwerkings verband tussen de eerstelijns beroepsgroepen.

 
VELO geeft tien aanbevelingen voor betere zorg, dichtbij de patiënt tegen lagere kosten. De tien punten hebben vooral te maken met het verbeteren van samenwerking en het versnellen van verplaatsing van zorg naar de eerste lijn.

 

  • Investeer in het absorptievermogen van de eerstelijnszorg: zorg voor goede opleiding en bijscholing 
  • Versnel de substitutie van zorg door te investeren in de benodigde infrastructuur in de eerstelijn.
  • Beloon zinnige en zuinige samenwerking en vergoed (multidisciplinaire) overleggen.
  • Faciliteer de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens tussen professionals binnen de bestaande privacywetgeving, toestemmingsvereisten en het beroepsgeheim.
  • Creëer ruimte en maak maatwerk in de zorgcontractering mogelijk voor experimentele vrije prestaties, nieuwe prestatieafspraken met patiëntenorganisaties, bevordering van integrale zorginkoop, etc.
  • Vergroot maatwerk in de contractering door een sterkere lokale en regionale focus (in plaats van landelijk).
  • Investeer over de volle breedte in afstemming en samenwerking in de zorg en optimaliseer die vanuit het perspectief van professionals.
  • Bevorder betere aansluiting tussen praktijkbehoeften en financiële kaders/financieringssystemen.
  • Zorg ervoor dat besparingen kunnen worden ingezet voor andere substitutie-versnellers; ook door ‘shared savings’ te gebruiken voor innovaties.
  • Stel bruikbare modellen op voor het behoud van ondernemerschap in de eerste lijn.

 

De wens van de zwangere centraal

Bij toekomstbestendige zorg staat de wens van de zwangere centraal. Bestaande organisatorische en verzekerings-technische belemmeringen moeten worden weggenomen en samenwerking met de tweede lijn en beroepsgroep over-stijgende samenwerking gefaciliteerd. Het gaat om samenwerken, afstemmen en coördineren. Dan kan iedereen zijn of haar bijdrage leveren. Alle eerstelijns professionals vanuit hun eigen expertise. Zij kunnen snel handelen bij uiteenlopende zorgvragen en zijn bij uitstek in staat om in samenspraak met zwangeren en collega's zinnige zorg te bieden. Bovendien maken zij deel uit van lokale netwerken van zorg en hulpverleners, waardoor de meest passende zorg of ondersteuning kan worden ingezet. 

 

Versterking en vernieuwing van de eerstelijnszorg

Eerstelijnszorgverleners; waaronder huisartsen, verloskundigen, kraamverzorgenden etc leveren dag in dag uit eerstelijns zorg op maat. De afgelopen jaren is met succes gewerkt aan verdere versterking en vernieuwing van de eerstelijnszorg. Uit vele lokale en regionale praktijkvoorbeelden blijkt dat deze zogeheten 'substitutie' -verplaatsing van zorg goed mogelijk én effectief is. 

© Copyright 2016-2023 - Geboortezorg Bijeen - Website: Best Reclamestudio