VZG Bijeen

» Visie

Oorsprong en visie 

Er is een groeiend verlangen naar een duurzame innovatieve samenleving waarin ruimte voor doelmatige en toekomstbestendige zorg. Behoefte aan een betrouwbare samenwerking tussen zorgprofessionals, waarbij de keuzevrijheid van de vrouw centraal staat. Samenwerkende eerstelijnsverloskundigen, kraamzorgverzorgenden, echografisten en ketenpartners, begeleiden zwangeren in de thuissituatie en de poliklinische bevalling en begeleiden zwangeren die medisch onder verantwoordelijkheid vallen van gynaecologen.

 

Horizontale bestuursstructuur:

Bij de VZG Bijeen heerst géén managers of hierarchische bestuurderscultuur. Er zijn geen hoofdaannemers of onderaannemers. Alleen de inhoud dus de kwaliteit van zorg telt. De geboortezorg is niet afhankelijk van zorgadvies & organisatiebureau's. De zorg wordt niet beïnvloed door commerciële cursussen of extra services. De besluitvorming en dus de kwaliteit van de integrale zorg wordt hierdoor niet misleid en is niet onderhevig aan extra kosten. 

 

De Praktijk gebonden AGB

De kracht van eerstelijnzorgverleners ligt in de mentaliteit van het dragen van de verantwoordelijkheid voor de vrijgevestigde praktijk, dichtbij de vrouw. Veilige zorg aan moeder en kind is verweven met het voelen van verantwoordelijkheid voor de eigen praktijk om deze samen met de zwangere te kunnen inrichten.

Dit is uniek in Nederland! Het waarborgt naast keuzevrijheid van de vrouw, zelfbeschikkigsrecht, de eerder genoemde veilige zorg voor moeder en kind, ook de 'gezonde concurrentie' in de geboortezorg. De verhouding tussen de wens van de zwangere en het zorgaanbod blijft hierdoor in balans en in beweging. Het zorgaanbod blijft gevarieerd, onnodige medicalisering en prijsopdrijving geremd, de zorgkosten geminimaliseerd en inzichtelijk.

 

De verloskundige als spil

De verloskundige ziet toe op de kwaliteit van zorg zonder van bovenaf te delegeren. Zij staat als spil midden in de organisatie, én als verantwoordelijk begeleider en zorgverlener centraal in de keten. Iedere vrouw is uniek, heeft eigen wensen en maakt eigen keuzes. Door zorgvuldig geven van informatie en haar specifieke begeleiding stelt de verloskundige de zwangere in staat de juiste keuzes te maken.

Bij de VZG Bijeen werken de zorgverleners vraaggericht. De kwaliteit van de zorg wordt bevorderd doordat de zwangere actief deelneemt in de zorg die het best past bij haar persoonlijke situatie en voorkeuren.

 

Veiligezorg; 

Een goed geinformeerde zwanger is in staat om voor haar zelf én haar kind de juiste zorgkeuze te maken. Extra zorg krijgen dié zwangeren met een extra zorgbehoefte, zoals vrouwen met een taal-cultuurprobleem of een laag sociale status. De zorgtijd is altijd ondergeschikt aan de informatieduur.

Door medezeggenschap hebben de zorgprofessionals direct invloed op de veiligheid en de kwaliteit van zorg. Betrouwbare zorg rondom zwangerschap en geboorte, fysiologie en risico-inschatting; een visie die gedragen wordt in de eerstlijnszorg, het verloskundigveld en de kraamzorg. Een visie die aansluit bij de samenwerkingsafspraken in de geboortezorg.

 

Iedere zwangere en iedere zorgverlener telt; samen maken zij het verschil in de geboortezorg.

 

Lees ook:

  • Het sociocratische organisatiemodel
  • De Babybank.
  • Public Health Verloskunde

 

 

© Copyright 2016-2023 - Geboortezorg Bijeen - Website: Best Reclamestudio