Vrouwen

» Visie » Vrouwvriendelijke zorg

De geboortezorgprofessionals en de zwangere vrouw geven samen richting aan de verloskundige zorg, geven vorm aan een de duurzame toekomstbestendige gezondheidszorg in de regio.

 

Met regelmaat wordt de zorg door het zorgaanbod gestuurd zonder 'informed choice' of is er een te scherpe afbakening tussen eerste en tweede lijn. Maar het zwaartepunt van vraaggericht geboortezorg én zorgverlenen ligt bij ‘de vraag van de zwangere en de zorgverlener die er op reageert’. Dit is het leidende principe voor de bij Geboortezorg Bijeen aangesloten zorgprofessionals.

 

De vrouw centraal zetten, betekent dat geboortezorgprofessionals een vrouwvriendelijke houding moeten aannemen. Dit is een houding om de wens of behoefte van de vrouw namens de vrouw zelf in te vullen, op een manier waarop volgens de opvatting van de geboortezorgverlener het beste voldaan wordt aan de vraag van de cliënt.

 

De relatie tussen verloskundigen, kraamverzorgenden en zwangere vrouwen reikt veel verder dan wat de vrouw ervaart als 'patiënt' in relatie met ander zorgverleners. Het frequente, inhoudelijke en zorgvuldige karakter van de band tussen zwangere en de eerstelijn zorgverlener schept voorwaarden voor de zwangere om de juiste keuzes te maken. Het maakt haar minder afhankelijk, stelt haar in staat haar autonomie te behouden en draagt bij aan haar zelfredzaamheid. De verloskundigen en kraamverzorgenden komen thuis, signaleren en informeren. Zij ontzorgen waar mogelijk, zorgen waar mogelijk of verwijzen door als nodig. De eerstelijnszorg draagt hierdoor bij aan de volksgezondheid in het algemeen.

 

In onze maatschappij zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk voor toekomstbestendige en mensgerichte zorg waaronder de geboortezorg. Geboortezorg Bijeen zorgprofessionals zijn zich bewust van de kerntaak: het vanuit evidence verlenen van aandachtig vrouwvriendelijk zorg. 

 

De vrouw én de geboortezorgverleners staan samen centraal in de fascinerende wereld rondom zwangerschap, geboorte en het leven erna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2016-2023 - Geboortezorg Bijeen - Website: Best Reclamestudio