Stille armoede in Friesland

» Preventieve zorg » Kraamthuis & Stichting Babybank Friesland

 

In Leeuwarden e.o. wordt een op de zes kinderen in armoede geboren (2016)

"In Friesland komt armoede voor, stille armoede. De kloof tussen rijk en arm wordt groter. Ieder babytje heeft recht op een goede start" De liefde krijgen ze van hun vader en moeder en de kleertjes & spulletjes steeds vaker van de Kraamthuis Babybank
 
2-deling in de maatschappij en de (geboorte)zorg ondermijnt de kwaliteit van leven. Iedere pasgeborene heeft recht op een goede start en verdient een warme opvang, ongeacht de financiële situatie van de ouders. Stichting Babybank en zamelt babykleertjes en benodigdheden in voor gezinnen die dat hard nodig hebben.
 

De eerste stap naar toekomstbestendige zorg in een duurzame samenleving moeten de zorgprofessionals zelf maken.

Steeds vaker signaleren eerstelijnsverloskundigen en kraamverzorgenden noodlijdende situaties rondom de pasgeboren babytjes. Vanuit de moederraad ontwikkelden de verloskundigen uit Harlingen, kraamzorgorganisatie Kraamthuis, en (ex-) zwangeren de Stichting Babybank Friesland. Een integraal eerstelijns geboortezorg initiatief met en voor zwangeren en gezinnen die rondom de geboorte het minder hebben.
 

Geen registratie maar het doorbreken van het psycho-sociale isolement op basis van vertrouwen.

De zwangeren kunnen zich via de verloskundigen en kraambureau Kraamthuis richten tot de Babybank en kosteloos benodigdheden lenen. Zij worden bewust niet geregistreerd. De geleende spullen niet genummerd. Wel wordt er gevraagd de spullen na gebruik, en indien nog in goede staat, terug te geven aan de babybank voor herbesteding. Zo behouden de moeders en de gezinnen een warmcontact met de eerstelijnszorgverleners, wordt het (zorg)vertrouwen aangesproken en zelfredzaamheid gestimuleerd. Met als doel; een toekomstbestendige geboortezorg voor alle zwangeren en pasgeborenen doordat eerstelijnszorgverleners en de Babybank extra steun bieden aan kwetsbare zwangeren en aankomende moeders.

 

Dit eerstelijns zorginitiatief wordt extra ondersteunt door het MCL Harlingen.

 

Zorgmaatschappelijk doel

De eerstelijns geboortezorgverleners zijn zich bewust dat de kwetsbare zwangere dikwijls haar schaamte moet overwinnen om haar psychosociale isolement te doorbreken en dat zij, haar behoefte aan volwaardig moederschap en haar gevoel van eigenwaarde, via de vertrouwde band met geboortezorgverleners kan ervaren.
 
De Verloskundige Praktijkorganisaties kennen een levendige horizontale geleide organisatie. Zij bieden een veilige thuishaven voor álle zwangeren. Zorgmaatschappelijke veranderingen en nieuwe initiatieven kunnen eenvoudig worden doorgevoerd. Het eerstelijns denken en handelen zet alle zwangeren centraal, zorginhoudelijk én psychosociaal.

 

Inzameldagen

De Babybank organiseert inzameldagen waarbij mensen spullen kunnen doneren. Hierbij kan gedacht worden aan: babykleertjes, bedjes, maxi cosi’s, boxen, kruikjes, kraam-pakket, kinderwagens enz. Na de inzameldagen worden alle donaties gesorteerd en verdeeld in babypakketten die opgehaald of uitgedeeld worden aan gezinnen die deze ondersteuning goed kunnen gebruiken.
 

Deelname

Wilt u deelnemen aan ons zorginitiatief of wilt u gebruik maken van de Babybank, dan kunt u contact opnemen met de verloskundigen uit Harlingen of Kraamzorgorganisatie Kraamthuis Friesland
 
Tip
Houd de facebook pagina 'Kraamthuis'en de Babybank Friesland' goed in de gaten om op de hoogte te blijven van deze inzameldagen. Mocht u naast de inzameldagen babyspullen willen doneren, dan kunt u via het telefoonnummer 06-45042220 contact opnemen met een van de kraamverzorgsters van Kraamthuis. Zij komen de spulletjes graag halen.
 
De Verloskundigen Praktijk Organisaties bieden een 'vertrouwde persoonlijke zorgomgeving' aan alle vrouwen en gezinnen. Geboortezorg die reikt tot ver in het leven van de vrouw en haar omgeving.
 

2017 Ook maatschappelijke relevantie voor ouderen en de Babybank

Vanaf zomer 2017 zullen ook ouderen actief betrokken worden bij de babybank. Door de groep ouderen ook te betrekken bij de babybank zal voor deze groep in onze samenleving, het vaak 'onvermijdbare' isolement meer dragelijk kunnen worden en wijze kennis gedeeld.
 
Lees verder:
  • Public Health geleide verloskunde
  • Beschermvrouwe Karin Bloemen
 

 

 

 

© Copyright 2016-2023 - Geboortezorg Bijeen - Website: Best Reclamestudio